» המזוזה ותפיסות מיסטיות והשפעתן הרוחנית – שיחת מוסר לפרשת בא