» צדיק ורשע מהלכים שניהם בין הטיפות – שיחת מוסר לפרשת מטות מסעי