» בכל עת יהיו בגדיך לבנים – שיחת מוסר לפרשת ניצבים