» תתן אחרית לעמך תשיב מקדש לתוכנו – שיחת מוסר לפרשת שלח לך