» עבודה שבלב – שיחת מוסר לפרשת שופטים ופתיחת זמן אלול