» שיעור כללי – קדושת אי, ירושלים ומקום המקדש בימינו