חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

ירמיהו פרק לו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 36 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · ב׳ בתמוז תשע״ט

ירמיהו פרק לה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 35 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · א׳ בתמוז תשע״ט

ירמיהו פרק לד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 34 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · ל׳ בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק לג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 33 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · כ״ט בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק לב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 32 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · כ״ח בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק לא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 31 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · כ״ז בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק ל'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 30 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · כ״ו בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק כט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 29 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · כ״ה בסיון תשע״ט

שופטים - פרק כ'

הרב שמעיה כרמל · שיעור 20 בסדרה שופטים · כ״ד בסיון תשע״ט