» שיעורים lesson

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

במדבר פרק לא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 32 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · כ״ז בניסן תשפ״א

במדבר פרק ל'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 31 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · כ״ז בניסן תשפ״א

במדבר פרק כט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 30 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · כ״ו בניסן תשפ״א

במדבר פרק כח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 29 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · כ״ו בניסן תשפ״א

במדבר פרק כז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 28 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · כ״ד בניסן תשפ״א

במדבר פרק כו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 26 בסדרה התנ"ך היומי - במדבר · כ״א בניסן תשפ״א