» שיעורים lesson

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

כלאי זרעים

הרב ישי סמואל · שיעור 8 בסדרה מצוות התלויות בארץ · י״ז בכסלו תש״פ

שמואל א' - פרקים ה'-ו'

הרב שמעיה כרמל · שיעור 5 בסדרה שמואל · י״ד בכסלו תש״פ