חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

פרק טו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 7 בסדרה יהושע · י״ט במרחשון תשע״ט

פרק י'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 6 בסדרה יהושע · י״ד במרחשון תשע״ט

פרק א' משנה ג'

הרב מרדכי גרוס · שיעור 4 בסדרה פרקי אבות · י״ג במרחשון תשע״ט

פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 5 בסדרה יהושע · י״ג במרחשון תשע״ט

פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה יהושע · י״ב במרחשון תשע״ט

פרק א' משנה ב'

הרב מרדכי גרוס · שיעור 3 בסדרה פרקי אבות · י״ב במרחשון תשע״ט

חלק א' פרק ג' המשך

הרב טוביה שלמה בר אילן · שיעור 4 בסדרה דרך ה' · ט׳ במרחשון תשע״ט