חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

עמוס פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה התנ"ך היומי-עמוס · כ״ה באלול תשע״ט

יואל פרק ג'+ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה התנ"ך היומי-יואל · כ״ד באלול תשע״ט

יואל פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה התנ"ך היומי-יואל · כ״ג באלול תשע״ט

טבל - מקור הלכתי

הרב ישי סמואל · שיעור 3 בסדרה מצוות התלויות בארץ · כ״ב באלול תשע״ט

יואל פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה התנ"ך היומי-יואל · כ״ב באלול תשע״ט

הושע-פרק יד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 14 בסדרה התנ"ך היומי-הושע · כ״א באלול תשע״ט

הושע-פרק יג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 13 בסדרה התנ"ך היומי-הושע · כ׳ באלול תשע״ט

הושע-פרק יב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 12 בסדרה התנ"ך היומי-הושע · י״ט באלול תשע״ט