חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

שמואל א' - פרק ב' - המשך

הרב שמעיה כרמל · שיעור 3 בסדרה שמואל · כ״ג במרחשון תש״פ