» שיעורים lesson

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

שמואל א פרקים כט' ול'

הרב שמעיה כרמל · שיעור 8 בסדרה ספר שמואל · כ״ד בתמוז תשפ״א

שמואל א פרק כח'

הרב שמעיה כרמל · שיעור 7 בסדרה ספר שמואל · כ״ד בתמוז תשפ״א

שמיטה שיעור 1

הרב אהרון איזנטל · שיעור 1 בסדרה שמיטה · י״ט בתמוז תשפ״א

יהושע פרק כב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 16 בסדרה ספר יהושע · י״ט בתמוז תשפ״א

שיחת לפרשת בלק

הרב שי וינטר · שיעור 23 בסדרה שיחות מוסר - תשפ"א · ט״ו בתמוז תשפ״א

שיחת לפרשת חוקת

הרב אהרון איזנטל · שיעור 22 בסדרה שיחות מוסר - תשפ"א · ט״ו בתמוז תשפ״א