חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

שופטים - פרק י"ז המשך

הרב שמעיה כרמל · שיעור 17 בסדרה שופטים · כ״ה באייר תשע״ט

מלכים ב' - פרק י"ד - המשך

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 48 בסדרה מלכים · כ״ה באייר תשע״ט

שופטים - פרק י"ז

הרב שמעיה כרמל · שיעור 16 בסדרה שופטים · י״א באייר תשע״ט

מלכים ב' - פרק י"ד

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 47 בסדרה מלכים · י״א באייר תשע״ט