חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

יהושע פרק י'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 6 בסדרה התנ"ך היומי · י״ד במרחשון תשע״ט

פרק א' משנה ג'

הרב מרדכי גרוס · שיעור 4 בסדרה פרקי אבות · י״ג במרחשון תשע״ט

יהושע פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 5 בסדרה התנ"ך היומי · י״ג במרחשון תשע״ט

יהושע פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה התנ"ך היומי · י״ב במרחשון תשע״ט

פרק א' משנה ב'

הרב מרדכי גרוס · שיעור 3 בסדרה פרקי אבות · י״ב במרחשון תשע״ט

חלק א' פרק ג' המשך

הרב טוביה שלמה בר אילן · שיעור 4 בסדרה דרך ה' · ט׳ במרחשון תשע״ט

שופטים - פרק ד'

הרב שמעיה כרמל · שיעור 3 בסדרה שופטים · ט׳ במרחשון תשע״ט

הקדמה למורה נבוכים

הרב מרדכי גרוס · שיעור 1 בסדרה מורה נבוכים · ח׳ במרחשון תשע״ט