חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

ירמיהו פרק כא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 21 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · י״ז בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק כ'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 20 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · ט״ז בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק יט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 19 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · ט״ו בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק יח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 18 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · י״ד בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק יז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 17 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · י״ג בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק טז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 16 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · י״ב בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק טו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 15 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · י״א בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק יד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 14 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · י׳ בסיון תשע״ט