חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

אסתר פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 138 בסדרה התנ"ך היומי · ד׳ באדר ב׳ תשע״ט

אסתר פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה התנ"ך היומי - אסתר · ד׳ באדר ב׳ תשע״ט

אסתר פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה התנ"ך היומי - אסתר · ג׳ באדר ב׳ תשע״ט

אסתר פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 137 בסדרה התנ"ך היומי · ג׳ באדר ב׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק כה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 47 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · ב׳ באדר ב׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק כה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 136 בסדרה התנ"ך היומי · ב׳ באדר ב׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק כד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 135 בסדרה התנ"ך היומי · א׳ באדר ב׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק כד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 46 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · א׳ באדר ב׳ תשע״ט