» שיעורים lesson

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

איוב פרק ו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 6 בסדרה התנ"ך היומי - איוב · כ״ו בסיון תש״פ

איוב פרק ה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 5 בסדרה התנ"ך היומי - איוב · כ״ו בסיון תש״פ

איוב פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה התנ"ך היומי - איוב · כ״ו בסיון תש״פ

איוב פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה התנ"ך היומי - איוב · כ״ו בסיון תש״פ

איוב פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה התנ"ך היומי - איוב · כ״ו בסיון תש״פ

איוב פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה התנ"ך היומי - איוב · כ״ו בסיון תש״פ

משלי פרק כד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 24 בסדרה התנ”ך היומי - משלי · כ״ו בסיון תש״פ

משלי פרק ל"א

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 31 בסדרה התנ”ך היומי - משלי · כ״ו בסיון תש״פ

משלי פרק ל'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 30 בסדרה התנ”ך היומי - משלי · כ״ו בסיון תש״פ

משלי פרק כ"ט

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 29 בסדרה התנ”ך היומי - משלי · כ״ו בסיון תש״פ