» שיעורים lesson

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

איוב פרק לג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 33 בסדרה התנ"ך היומי - איוב · א׳ בתמוז תש״פ

איוב פרק לב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 32 בסדרה התנ"ך היומי - איוב · ל׳ בסיון תש״פ