חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

שמואל א' פרק כו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 60 בסדרה התנ"ך היומי · ט״ו בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק כה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 25 בסדרה התנ"ך היומי - שמואל · י״ד בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק כה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 59 בסדרה התנ"ך היומי · י״ד בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק כד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 24 בסדרה התנ"ך היומי - שמואל · י״ג בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק כד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 58 בסדרה התנ"ך היומי · י״ג בטבת תשע״ט

שופטים - פרק ח'

הרב שמעיה כרמל · שיעור 8 בסדרה שופטים · י״ב בטבת תשע״ט

מלכים ב' - פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 39 בסדרה מלכים · י״ב בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק כג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 57 בסדרה התנ"ך היומי · י״ב בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק כג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 23 בסדרה התנ"ך היומי - שמואל · י״ב בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק כב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 56 בסדרה התנ"ך היומי · י״א בטבת תשע״ט