חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

מלכים ב' פרק יח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 129 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ה באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק יח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 40 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · כ״ה באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק יז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 128 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ד באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק יז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 39 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · כ״ד באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק טז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 127 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ג באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק טז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 38 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · כ״ג באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק טו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 126 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ב באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק טו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 37 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · כ״ב באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק יד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 125 בסדרה התנ"ך היומי · כ״א באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק יד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 36 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · כ״א באדר א׳ תשע״ט