חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

הלכות קדיש ומניין

הרב ישי סמואל · שיעור 8 בסדרה הבית היהודי · כ״ג בטבת תש״ס

מערכת הכשרות בישראל

הרב ישי סמואל · שיעור 4 בסדרה הלכות כשרות · כ״ג בטבת תש״ס

כשרות הבשר

הרב ישי סמואל · שיעור 3 בסדרה הלכות כשרות · כ״ג בטבת תש״ס

הלכות ציצית חלק ב'

הרב ישי סמואל · שיעור 7 בסדרה הבית היהודי · כ״ג בטבת תש״ס

הלכות ציצית חלק א'

הרב ישי סמואל · שיעור 6 בסדרה הבית היהודי · כ״ג בטבת תש״ס

הלכות קריאת שמע

הרב ישי סמואל · שיעור 5 בסדרה הבית היהודי · כ״ג בטבת תש״ס

מקום הנחת תפילין

הרב ישי סמואל · שיעור 4 בסדרה הבית היהודי · כ״ג בטבת תש״ס

עשרה בטבת

הרב נתנאל אריה · שיעור 2 בסדרה עשרה בטבת · כ״ג בטבת תש״ס