חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

מהות דין פירסום הנס

הרב נתנאל אריה · שיעור 6 בסדרה חנוכה · כ״ג בטבת תש״ס

תקנות חכמים לימי חנוכה

הרב אהרון איזנטל · שיעור 5 בסדרה חנוכה · כ״ג בטבת תש״ס

שיחה לפרשת ויצא

הרב נתנאל אריה · שיעור 2 בסדרה שיחות מוסר · כ״ג בטבת תש״ס

סדר ברכות השחר

הרב ישי סמואל · שיעור 3 בסדרה הבית היהודי · כ״ג בטבת תש״ס

פרשת תולדות

הרב יהושע ון דייק · שיעור 16 בסדרה פרשת השבוע · כ״ג בטבת תש״ס