חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

פסח - והגדת לבנך

הרב יובל שרלו · שיעור 17 בסדרה פסח · כ״ג בטבת תש״ס

הלכות חמץ בפסח

הרב אברהם שילר · שיעור 14 בסדרה פסח · כ״ג בטבת תש״ס

איסור קטניות בפסח

הרב ישי סמואל · שיעור 13 בסדרה פסח · כ״ג בטבת תש״ס

קטניות בפסח

הרב ישי סמואל · שיעור 12 בסדרה פסח · כ״ג בטבת תש״ס

משמעות השם פסח

הרב יואל מנוביץ' · שיעור 11 בסדרה פסח · כ״ג בטבת תש״ס

פסח - איסור חדש

הרב יואל מנוביץ' · שיעור 10 בסדרה פסח · כ״ג בטבת תש״ס

זכר ליציאת מצרים בליל פסח

הרב נתנאל אריה · שיעור 9 בסדרה פסח · כ״ג בטבת תש״ס