» שיעורים lesson

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

38. חליבה

הרב אהרון איזנטל · שיעור 39 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

37. חליבה

הרב אהרון איזנטל · שיעור 38 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

36. חליבה

הרב אהרון איזנטל · שיעור 37 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

35. סוחט

הרב אהרון איזנטל · שיעור 36 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

34. סוחט

הרב אהרון איזנטל · שיעור 35 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

33. סוחט

הרב אהרון איזנטל · שיעור 34 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

שיעור לשבועות

הרב משה לסקר · שיעור 4 בסדרה ספירת העומר ושבועות · כ״ג בטבת תש״ס

32. סוחט

הרב אהרון איזנטל · שיעור 33 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

31. סוחט

הרב אהרון איזנטל · שיעור 32 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס