» שיעורים lesson

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

מסכת ברכות - התורה ככדור

הרב אורי סדן · שיעור 12 בסדרה מסכת ברכות · כ״ג בטבת תש״ס