» שיעורים lesson

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

שיחה לפרשת יתרו

הרב נתנאל אריה · שיעור 10 בסדרה שיחות מוסר · כ״ג בטבת תש״ס

ברכות - שיעור מס' 7

הרב אורי סדן · שיעור 6 בסדרה מסכת ברכות · כ״ג בטבת תש״ס

ברכות - שיעור מס' 6

הרב אורי סדן · שיעור 5 בסדרה מסכת ברכות · כ״ג בטבת תש״ס