חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

1 ברכת התורה

הרב שי וינטר · שיעור 1 בסדרה ענייני תלמוד תורה · כ״ג בטבת תש״ס

שיעור 6

הרב ישי סמואל · שיעור 6 בסדרה שנת השמיטה · כ״ג בטבת תש״ס

שיעור 5

הרב ישי סמואל · שיעור 5 בסדרה שנת השמיטה · כ״ג בטבת תש״ס