חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

דת ומדע

הרב אליהו זיני · שיעור 1 בסדרה מפגשים בשביעית תשס"ח · כ״ג בטבת תש״ס

7 תורה לשמה

הרב שי וינטר · שיעור 7 בסדרה ענייני תלמוד תורה · כ״ג בטבת תש״ס

6 כנסת ישראל

הרב שי וינטר · שיעור 6 בסדרה ענייני תלמוד תורה · כ״ג בטבת תש״ס