» שיעורים lesson

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

ברכות - שיעור מס' 6

הרב אורי סדן · שיעור 5 בסדרה מסכת ברכות · כ״ג בטבת תש״ס

ברכות - שיעור מס' 5

הרב אורי סדן · שיעור 4 בסדרה מסכת ברכות · כ״ג בטבת תש״ס

שיחה לפרשת וארא

הרב אמנון שוגרמן · שיעור 11 בסדרה שיחות מוסר · כ״ג בטבת תש״ס