» שיעורים lesson

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

שמחת פורים

הרב יואל מנוביץ' · שיעור 7 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

שיחה לפורים

הרב אהרון איזנטל · שיעור 6 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

פרשת שקלים פורים

הרב נתנאל אריה · שיעור 5 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

פורים וארץ ישראל

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

פורים - מגילת אסתר

הרב תמיר גרנות · שיעור 3 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

פורים - פירוש המגילה חלק ב'

הרב שי וינטר · שיעור 2 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

פורים - פירוש המגילה חלק א'

הרב שי וינטר · שיעור 1 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

הטבע

הרב מנשה וינר · כ״ג בטבת תש״ס