» שיעורים lesson

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

13. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 13 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

12. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 12 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

11. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 11 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

10. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 10 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

9. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 9 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

8. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 8 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

7. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 7 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

6. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 6 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

5. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 5 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

4. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 4 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס