חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

ירמיהו פרק מג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 43 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · ט׳ בתמוז תשע״ט

שופטים - פרק כ' המשך

הרב שמעיה כרמל · שיעור 21 בסדרה שופטים · ח׳ בתמוז תשע״ט

ירמיהו פרק מב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 42 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · ח׳ בתמוז תשע״ט

מלכים ב' - פרק ט"ו - המשך

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 51 בסדרה מלכים · ח׳ בתמוז תשע״ט

ירמיהו פרק מא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 41 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · ז׳ בתמוז תשע״ט

ירמיהו פרק מ'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 40 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · ו׳ בתמוז תשע״ט

ירמיהו פרק לט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 39 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · ה׳ בתמוז תשע״ט

ירמיהו פרק לח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 38 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · ד׳ בתמוז תשע״ט

ירמיהו פרק לז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 37 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · ג׳ בתמוז תשע״ט