» שיעור ד’ חוזרים לישיבה
שיעור ד’ חוזרים לישיבה

ברוך ה’, לאחר חופשת חנוכה, חזרנו  לבית המדרש בכוחות מחודשים.

מחודשים באיכות ומחודשים בכמות, כעשרים וחמשה בחורי שיעור ד’ חזרו מהצבא ושבים לפקוד את ספסלי בית המדרש.

בע”ה ביחד איתם נמשיך להגדיל תורה ולהאדירה ובע”ה נוסיף כוח רוחני לעם ישראל כולו