אודות הישיבה


ישיבת הגולן היא אחת מישיבות ההסדר הראשונות. הישיבה הוקמה בחורף שנת תשל"ג (י"ד טבת - 19/12/72). באישורם ובמעורבותם האישית של רה"מ דאז גולדה מאיר ז"ל ושהב"ט משה דיין ז"ל. הישיבה הוקמה ברמת מגשימים בכמה מבנים נטושים של הצבא הסורי. עם פרוץ מלחמת יום הכיפורים הישיבה היתה האחרונה שהתפנתה מרמה"ג ותלמידיה השתלבו בלחימה. הישיבה נכבשה במהלך ההתקפה הסורית ולאחר המלחמה נמצאו חלק מספרי הישיבה בנגמ"ש סורי שרוף.
לאחר המלחמה חודשו הלימודים בישיבה, תוך כדי התמודדות עם מצב ביטחוני קשה והפגזות מתישות. במקביל, נטלה הישיבה חלק פעיל בבט"ש, כאשר תלמידי הישיבה משובצים בשמירה וכצוותי טנקים על טנקים של חט' 7 שחנו במשטח ליד הישיבה (הטנקים הקדמיים ביותר בדרום הרמה שנוכחותם הקבועה אושרה בהסכם ההפרדה לאחר המלחמה).
בט"ז כסלו תשל"ו (20/11/75) חדרו שלושה מחבלים את גדר המערכת ופרצו לתוך מגורי הישיבה. בפיגוע נהרגו שלושה תלמידים ונפצעו שניים.
במהלך שנת תשל"ו הועברה הישיבה למגורי הקבע שלה במרכז האזורי חיספין.
עם פרוץ מלחמת של"ג גויסו כל התלמידים ללחימה. בקרב בכפר סיל נפל יוסי לוי הי"ד ששימש תותחן של המ"פ. לזכרו הוקדש חדר העיון בישיבה.
מאמצע שנות השמונים נבנה בישיבה כח כוננות לאבטחת היישוב ומוסדות החינוך האזוריים. הכח מנה שלושה צוותים כ-100 לוחמים. הכח גובש, אומן והשתתף בתרגילי פר"ת וצב"ש.

התקפת מחבלים ברמת מגשימים
תצהירו של שלום מוחה
תיאור הארוע:
ביום חמישי 20/11/1975 בשעה 21:00 חדרו שלושה מחבלים דרך הגבול הסורי לישיבת ההסדר ישיבת הגולן שבמושב רמת-מגשימים. באותה שעה היו אורחים באחד מחדרי הפנימיה של הישיבה, שלושה תלמידים מישיבת הגולן - שלום מוחה, יהודה כהן ומיכאל נדלר ז"ל - ושני אורחים מישיבת ההסדר באלון שבות - נחום פניגשטיין ז"ל ובן ציון ליבוביץ ז"ל.
שני מחבלים נכנסו לחדר ומחבל אחד איבטח אותם במסדרון. עם כניסתם לתוך החדר, המחבלים הרימו מיד ידיהם, תוך כדי שליפת רימון והוצאת ניצרתו.
שניות לאחר כניסתם החלו לירות ללא אבחנה. שלום מוחה, שדובר ערבית, ניסה לדבר אתם, אך קיבל גרזן בראשו שלאחר מכן תפרו. תחילה ירו בנחום פניגשטיין ז"ל, לאחר מכן בבן ציון ליבוביץ ז"ל ואז הגיע תורו של יהודה כהן. יהודה כהן נשכב מתחת לגופו של בן ציון ליבוביץ ז"ל והמחבר ירה עם קרל-גוסטב בשניהם. יהודה כהן נפצע ועשה את עצמו מת. בינתיים שלום מוחה התאושש מעט, החזיק במיכאל נדלר ז"ל וביקש משני המחבלים לצאת עמם לסוריה. כתגובה נשלח הגרזן שוב לכיון של שלום מוחה ופגע בידו, שלאחר מכן נחבשה עקב סדק. המחבלים ירו במיכאל נדלר ז"ל ואז שוכנעו ע"י שלום מוחה לקחתו בתור שבוי. שלום מוחה יצא מהחדר למסדרון תוך כדי איומים של המחבל המאבטח. זה היכה בשלום מוחה באמצעות הקלצ'ניקוב שלו, תוך כדי חיפוש בגופו.
שלום מוחה יצא עם המחבלים מהמסדרון החוצה ולא עברו שניות ושלום מוחה החל בריצה לכיון בית המדרש של הישיבה תוך כדי הסטת הקלצ'ניקוב מידי המחבלים. אלה ירו עליו כ-30 כדורים, שפגעו בבגדיו ולא בו.
לאחר מכן הצליחו שלושת המחבלים לברוח מחוץ למושב.
שלום מוחה ויהודה כהן נלקחו לטיפול ואחר כך נלקח שלום מוחה לבית החולים פוריה שליד טבריה.