הדפק"ש - העיתון הישיבתי


לפי שנה
נשא - שבועות התשס"ט
זמן מתן תורתנו - מנחם וייס
תולדות העיר ת"א חלק 2 - אמיר שכטר
את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק - אוריאל דב רוזנברג
"השבה משדה מואב"  - עוז מסוורי
אורך חוטי הציצית - הרב ישי סמואל
יום זיכרון - לירון כהן
על חומותיך ירושלים - הרב נתנאל אריה
להורדה לחץ כאן
כל הזכויות שמורות © ישיבת הגולן

ישיבת הגולן, חספין. ד.נ. רמת הגולן 12920 טל. 04-6763063 פקס. 04-6762126