הדפק"ש - העיתון הישיבתי


לפי שנה
קרח התשס"ט
לשם שמים - עידו הירש
אוניית האלטלנה - אמיר שכטר
לעצור את שטף החיים - דניאל וויצ'יק
זמן ציצית - הרב ישי סמואל
שינה בטנק תענוג... - רוני פריד
מטה אהרון - הרב אהרון אייזנטל
להורדה לחץ כאן
כל הזכויות שמורות © ישיבת הגולן

ישיבת הגולן, חספין. ד.נ. רמת הגולן 12920 טל. 04-6763063 פקס. 04-6762126