הדפק"ש - העיתון הישיבתי


לפי שנה
פנחס התשס"ט
את בריתי שלום - פנחס ביטון
תלודות השומרונים - אמיר שכטר
נקודה למחשבה - נתנאל הירשברג
ציצית חובת גברא או חובת מנא - הרב ישי סמואל
ניקוי תחת אש - משה לוי
מעלת ראיית ארץ ישראל - משה גבאי, בוגר הישיבה
 
להורדה לחץ כאן
כל הזכויות שמורות © ישיבת הגולן

ישיבת הגולן, חספין. ד.נ. רמת הגולן 12920 טל. 04-6763063 פקס. 04-6762126