הדפק"ש - העיתון הישיבתי


לפי שנה
שמות התשע"א
לכל איש שם- הרב שי וינטר
השיגרה המרגשת והמשגרת - שלום לב
סעודת מצוה - עידן פרלמוטר
היה היה - גזירות תתנ"ו - אמיר שכטר
מדווחים מהשטח- הראל הלפרין
פינת ההלכה - דיני תפילת תשלומין - הרב ישי סמואל 
מה-נעשה בישיבה - עורכי הדפק"ש
 
להורדה לחץ כאן
כל הזכויות שמורות © ישיבת הגולן

ישיבת הגולן, חספין. ד.נ. רמת הגולן 12920 טל. 04-6763063 פקס. 04-6762126