הדפק"ש - העיתון הישיבתי


לפי שנה
בשלח התשע"א
כי האדם עץ השדה - הרב נתי אריה
מדווחים מהשטח - הראל הלפרין
ט"ו בשבט בראי הדורות - אמיר שכטר
צחוקים ושטויות בעבודת ה'- ספי גלדצהלר
אל תזגזג - איתמר פלק
כי האדם עץ השדה - הרב נתי אריה
פינת ההלכה - ה' שפתי תפתח - הרב ישי סמואל
מה-נעשה בישיבה - עורכי הדפק"ש
להורדה לחץ כאן
כל הזכויות שמורות © ישיבת הגולן

ישיבת הגולן, חספין. ד.נ. רמת הגולן 12920 טל. 04-6763063 פקס. 04-6762126