הדפק"ש - העיתון הישיבתי


לפי שנה
צו - "זכור" התשע"א
כיצד נלחמים בעמלק - הרב שי וינטר
דבר תורה - שיעור ד'
לעשות את הפורים - בעקבות דברי השפת אמת - עוז מסווארי
יש דברים נסתרים לא נבין לא נדע - אמיר שכטר
פינת ההלכה - דיני נפילת אפיים - הרב ישי סמואל
מה-נעשה בישיבה - עורכי הדפק"ש
להורדה לחץ כאן
כל הזכויות שמורות © ישיבת הגולן

ישיבת הגולן, חספין. ד.נ. רמת הגולן 12920 טל. 04-6763063 פקס. 04-6762126