הדפק"ש - העיתון הישיבתי


לפי שנה
תצוה - זכור התשע"ב
טוב אחרית דבר מראשיתו - הרב שי וינטר
סוד המגילה - ספי גלדצהלר
פסיק לתהייה - שי שצ'ופק
אירועים אבסורדים - אמיר שכטר
שו"ת הלכה - מושגי יסוד בכשרות - הרב ישי סמואל
מסכת לפורים
מן המגילה - עמיחי נחמני
בכל מקום שהם - איתן איזנטל
יומן מסע - נתנאל הרשברג
מה קורה בישיבה - מערכת
להורדה לחץ כאן
כל הזכויות שמורות © ישיבת הגולן

ישיבת הגולן, חספין. ד.נ. רמת הגולן 12920 טל. 04-6763063 פקס. 04-6762126