הדפק"ש - העיתון הישיבתי


לפי שנה
שלח לך התשע"ב
קיצור תולדות המזרח התיכון - הרב נתי אריה
נקודה למחשבה - זהב הארץ - גיא פלד
ארץ ישראל - אורות וכלים - איתמר מור
כשרות הדבש ומוצריו - הרב ישי סמואל
בכל מקום שהם - איתן איזנטל
מה נעשה בישיבה - מערכת
להורדה לחץ כאן
כל הזכויות שמורות © ישיבת הגולן

ישיבת הגולן, חספין. ד.נ. רמת הגולן 12920 טל. 04-6763063 פקס. 04-6762126