כולל הלכה


 מסגרת ה"כולל" בישיבה כוללת שני מסלולים:
הכשרת רבנים
במסלול זה לומדים האברכים את דרכי ההלכה והפסיקה למעשה בשלושת הנושאים היסודיים באורח חייו של יהודי: שבת,כשרות וטהרת המשפחה.
בתום כל שלב במסלול רב שנתי זה, נבחנים התלמידים בבחינות ההסמכה של הרבנות הראשית לישראל.
עשרות אברכים סיימו בהצלחה את הבחינות, וחלקם מכהנים כרבני קהילות ברחבי הארץ.

הכשרת רמי"ם ומחנכים
מתוך מגמה להכשיר את תלמידיה להיות מרביצי תורה בישראל, שוקדת הישיבה להקנות להם כלים ודרכי לימוד. במסלול זה מקיפים הלומדים נושאים שלמים בתורה, שראשם בפסוקי המקרא ובמדרשי ההלכה, עיקרם בעיון בסוגיות הגמרא ובראשונים, וסיכומם בהלכה הפסוקה.
רבים מבוגרי הכולל מכהנים כרמי"ם בישיבות וכמחנכים במסגרות שונות.