נעשה לאחרונה

חג שבועות תש"ע

ז' סיון התש"ע


בחג שבועות נהרו לישיבה הרבה מבוגריה אשר נאלצו להידחק בספסלי הישיבה שהתמלאו עד אפס מקום.
במשך ליל חג השבועות הועבר שיעור כללי מפי ראש הישיבה.
אחר הצהריים התכנסה הישיבה לשמוע שיעור מפי הרב שאר ישוב הכהן שליט"א רבה של העיר חיפה, בנושא של "ואהבת לרעך כמוך".
 לחץ על התמונה להגדלה