נעשה לאחרונה

שיחות בעקבות פולמוס לימוד התנ"ך

ד' שבט התשע"ו


ביום רביעי האחרון התקיימו שיעורים על פולמוס לימוד התנ"ך. את השיעורים העבירו רה"י הרב יואל מנוביץ' שפתח את השיחות, הרב מרדכי פרנקו בנושא "אבות האומה", הרב יובל ודעאי בנושא "היחס לפרשנות חז"ל והקדמונים" והרב נתנאל אריה בנושא "התמעטות הדורות או התעלות הדורות". 


לחץ על התמונה להגדלה