» שיעורים lesson

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

אותנו הוציא משם

ר' עוז מסוורי · שיעור 6 בסדרה בית המדרש המקוון · כ״ח באדר תש״פ

על הפחד

הרב אהרון איזנטל · שיעור 1 בסדרה בית המדרש המקוון · כ״ה באדר תש״פ

אסף אביטן - חמש דקות של פורים

שיעור 3 בסדרה 5 דקות של פורים · י״ב באדר תש״פ

אסתר - פרק ד'

הרב שמעיה כרמל · שיעור 10 בסדרה שמואל · ט׳ באדר תש״פ