חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

מלכים ב' - פרק ט"ו

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 50 בסדרה מלכים · כ״ד בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק כח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 28 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · כ״ד בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק כז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 27 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · כ״ג בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק כו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 26 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · כ״ב בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק כה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 25 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · כ״א בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק כד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 24 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · כ׳ בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק כג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 23 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · י״ט בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק כב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 22 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · י״ח בסיון תשע״ט