חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

יהושע פרק יט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 11 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ג במרחשון תשע״ט

מלכים ב' - פרק ה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 34 בסדרה מלכים · כ״ג במרחשון תשע״ט

יהושע פרק יח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 10 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ב במרחשון תשע״ט

חלק א' פרק ג' סיום

הרב טוביה שלמה בר אילן · שיעור 5 בסדרה דרך ה' · כ״ב במרחשון תשע״ט

יהושע פרק יז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 9 בסדרה התנ"ך היומי · כ״א במרחשון תשע״ט

פרק א' משנה ד'

הרב מרדכי גרוס · שיעור 5 בסדרה פרקי אבות · כ׳ במרחשון תשע״ט

יהושע פרק טז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 8 בסדרה התנ"ך היומי · כ׳ במרחשון תשע״ט