» שיעורים lesson

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

איוב פרק לב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 32 בסדרה התנ"ך היומי - איוב · ל׳ בסיון תש״פ

איוב פרק לא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 31 בסדרה התנ"ך היומי - איוב · כ״ט בסיון תש״פ