חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

12. מעשה ממלך וקיסר

הרב איתמר אלדר · שיעור 12 בסדרה סיפורי מעשיות · כ״ג בטבת תש״ס

11. מעשה ממלך וקיסר

הרב איתמר אלדר · שיעור 11 בסדרה סיפורי מעשיות · כ״ג בטבת תש״ס

10. מעשה ממלך וקיסר

הרב איתמר אלדר · שיעור 10 בסדרה סיפורי מעשיות · כ״ג בטבת תש״ס

9. מעשה ממלך וקיסר

הרב איתמר אלדר · שיעור 9 בסדרה סיפורי מעשיות · כ״ג בטבת תש״ס

8. מעשה ממלך וקיסר

הרב איתמר אלדר · שיעור 8 בסדרה סיפורי מעשיות · כ״ג בטבת תש״ס

7. מעשה ממלך וקיסר

הרב איתמר אלדר · שיעור 7 בסדרה סיפורי מעשיות · כ״ג בטבת תש״ס

6. מעשה ממלך וקיסר

הרב איתמר אלדר · שיעור 6 בסדרה סיפורי מעשיות · כ״ג בטבת תש״ס

מלאכת לש שיעור 1

הרב אהרון איזנטל · שיעור 6 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

מלאכת לש שיעור 2

הרב אהרון איזנטל · שיעור 5 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס