חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

מלאכת לש שיעור 6

הרב אהרון איזנטל · שיעור 63 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

מלאכת לש שיעור 5

הרב אהרון איזנטל · שיעור 62 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

מלאכת לש שיעור 4

הרב אהרון איזנטל · שיעור 61 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

מלאכת לש שיעור 3

הרב אהרון איזנטל · שיעור 60 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס