» שיעורים lesson

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

41. טוחן

הרב אהרון איזנטל · שיעור 42 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

40. טוחן

הרב אהרון איזנטל · שיעור 41 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס