חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

03 הקדמה לספר

הרב אברהם שילר · שיעור 3 בסדרה שמונה פרקים לרמב"ם · כ״ג בטבת תש״ס

מהות נס פורים ונהפוך הוא

הרב אליעזר שנולד · שיעור 17 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

''לעשות פורים'' תיקון גוף

הרב אליעזר שנולד · שיעור 16 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

גדר חובת השמחה בפורים

הרב אליעזר שנולד · שיעור 15 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

04 פורים - מהר

הרב שי וינטר · שיעור 14 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס