» שיעורים lesson

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

32. סוחט

הרב אהרון איזנטל · שיעור 33 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

31. סוחט

הרב אהרון איזנטל · שיעור 32 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

30. דש

הרב אהרון איזנטל · שיעור 31 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

28. דש המשך

הרב אהרון איזנטל · שיעור 30 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

27. דש

הרב אהרון איזנטל · שיעור 29 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

26. מלאכת זורה

הרב אהרון איזנטל · שיעור 28 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

25. ברירה בכלים

הרב אהרון איזנטל · שיעור 27 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

25. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 25 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס