» שיעורים lesson

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

הלכות חמץ בפסח

הרב אברהם שילר · שיעור 14 בסדרה פסח · כ״ג בטבת תש״ס

איסור קטניות בפסח

הרב ישי סמואל · שיעור 13 בסדרה פסח · כ״ג בטבת תש״ס

קטניות בפסח

הרב ישי סמואל · שיעור 12 בסדרה פסח · כ״ג בטבת תש״ס

משמעות השם פסח

הרב יואל מנוביץ' · שיעור 11 בסדרה פסח · כ״ג בטבת תש״ס

פסח - איסור חדש

הרב יואל מנוביץ' · שיעור 10 בסדרה פסח · כ״ג בטבת תש״ס

זכר ליציאת מצרים בליל פסח

הרב נתנאל אריה · שיעור 9 בסדרה פסח · כ״ג בטבת תש״ס

פסח - מצת מצווה

הרב מנשה שמרלובסקי · שיעור 8 בסדרה פסח · כ״ג בטבת תש״ס

פסח - חמץ נצרות ומה שביניהם

הרב אהרון איזנטל · שיעור 7 בסדרה פסח · כ״ג בטבת תש״ס