חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

עשרת המכות

הרב וינר · שיעור 24 בסדרה מפגשים בשביעית תשס"ח · כ״ג בטבת תש״ס

כשרות ביין

הרב ישי סמואל · שיעור 16 בסדרה מפגשים בשביעית תשס"ח · כ״ג בטבת תש״ס