» שיעורים lesson

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

פסח - בדיקת חמץ

הרב משה לסקר · שיעור 22 בסדרה פסח · כ״ג בטבת תש״ס

פסח - והגדת לבנך

הרב יובל שרלו · שיעור 17 בסדרה פסח · כ״ג בטבת תש״ס

הלכות חמץ בפסח

הרב אברהם שילר · שיעור 14 בסדרה פסח · כ״ג בטבת תש״ס

איסור קטניות בפסח

הרב ישי סמואל · שיעור 13 בסדרה פסח · כ״ג בטבת תש״ס