» שיעורים lesson

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

הלכות הבית היהודי

הרב ישי סמואל · שיעור 9 בסדרה הבית היהודי · כ״ג בטבת תש״ס

בישולי גוים

הרב ישי סמואל · שיעור 7 בסדרה הלכות כשרות · כ״ג בטבת תש״ס

איסור דם בביצים

הרב ישי סמואל · שיעור 6 בסדרה הלכות כשרות · כ״ג בטבת תש״ס

איסור אכילת דם

הרב ישי סמואל · שיעור 5 בסדרה הלכות כשרות · כ״ג בטבת תש״ס

הלכות קדיש ומניין

הרב ישי סמואל · שיעור 8 בסדרה הבית היהודי · כ״ג בטבת תש״ס

מערכת הכשרות בישראל

הרב ישי סמואל · שיעור 4 בסדרה הלכות כשרות · כ״ג בטבת תש״ס

כשרות הבשר

הרב ישי סמואל · שיעור 3 בסדרה הלכות כשרות · כ״ג בטבת תש״ס

הלכות ציצית חלק ב'

הרב ישי סמואל · שיעור 7 בסדרה הבית היהודי · כ״ג בטבת תש״ס

הלכות ציצית חלק א'

הרב ישי סמואל · שיעור 6 בסדרה הבית היהודי · כ״ג בטבת תש״ס

הלכות קריאת שמע

הרב ישי סמואל · שיעור 5 בסדרה הבית היהודי · כ״ג בטבת תש״ס