» שיעורים lesson

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

40 פרק ח

הרב אברהם שילר · שיעור 39 בסדרה שמונה פרקים לרמב"ם · כ״ג בטבת תש״ס

36 המשך פרק ו'

הרב אברהם שילר · שיעור 36 בסדרה שמונה פרקים לרמב"ם · כ״ג בטבת תש״ס

31 המשך פרק ה'

הרב אברהם שילר · שיעור 31 בסדרה שמונה פרקים לרמב"ם · כ״ג בטבת תש״ס