» שיעורים lesson

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

שיעור לחנוכה

הרב אמנון שוגרמן · שיעור 12 בסדרה חנוכה · כ״ג בטבת תש״ס

עם ישראל ו-4 מלכויות

הרב נתנאל אריה · שיעור 11 בסדרה חנוכה · כ״ג בטבת תש״ס

אהבת ישראל - 3

הרב אהרון איזנטל · שיעור 3 בסדרה אהבת ישראל · כ״ג בטבת תש״ס

אהבת ישראל - 2

הרב אהרון איזנטל · שיעור 2 בסדרה אהבת ישראל · כ״ג בטבת תש״ס

אהבת ישראל - 1

הרב אהרון איזנטל · שיעור 1 בסדרה אהבת ישראל · כ״ג בטבת תש״ס

פרשת ויצא

הרב יהושע ון דייק · שיעור 17 בסדרה פרשת השבוע · כ״ג בטבת תש״ס

חנוכה

הרב ארז לוי · שיעור 10 בסדרה חנוכה · כ״ג בטבת תש״ס

נר איש וביתו

הרב יהושע ון דייק · שיעור 9 בסדרה חנוכה · כ״ג בטבת תש״ס

מהות נס פך השמן

הרב ציון טויל · שיעור 8 בסדרה חנוכה · כ״ג בטבת תש״ס