» שיעורים lesson

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

ירמיהו 4

הרב תמיר גרנות · שיעור 4 בסדרה ספר ירמיהו · כ״ג בטבת תש״ס

ירמיהו 3

הרב תמיר גרנות · שיעור 3 בסדרה ספר ירמיהו · כ״ג בטבת תש״ס

ירמיהו - מבוא חלק ב

הרב תמיר גרנות · שיעור 2 בסדרה ספר ירמיהו · כ״ג בטבת תש״ס

ירמיהו - מבוא חלק א

הרב תמיר גרנות · שיעור 1 בסדרה ספר ירמיהו · כ״ג בטבת תש״ס