» שיעורים lesson

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

17. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 17 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

16. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 16 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

15. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 15 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

14. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 14 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

13. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 13 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

12. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 12 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

11. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 11 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

10. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 10 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

9. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 9 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

8. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 8 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס