חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

בניה וסתירה בכלים

הרב ישי סמואל · שיעור 5 בסדרה הלכות שבת - תשע"ח · א׳ בכסלו תשע״ח

שזירת חוטי הציצית

הרב ישי סמואל · שיעור 17 בסדרה הלכות ציצית · א׳ בכסלו תשע״ח

דיני חוטי ציצית ממכונה

הרב ישי סמואל · שיעור 15 בסדרה הלכות ציצית · כ״ו במרחשון תשע״ח

ולבי חלל בקרבי

הרב אהרון איזנטל · שיעור 4 בסדרה פרקי דוד · כ״ה במרחשון תשע״ח

הפיכת בגד לציצית - חלק ב'

הרב ישי סמואל · שיעור 13 בסדרה הלכות ציצית · כ״ד במרחשון תשע״ח

מלאכת עשיית אוהל

הרב ישי סמואל · שיעור 4 בסדרה הלכות שבת - תשע"ח · כ״ג במרחשון תשע״ח