חיפוש שיעורים //






שיעורים אחרונים //

כוונה בקריאת שמע

הרב ישי סמואל · שיעור 8 בסדרה הלכות קריאת שמע · כ״א באייר תשע״ז

כוונה במצוות

הרב ישי סמואל · שיעור 7 בסדרה הלכות קריאת שמע · כ״א באייר תשע״ז

ברכת אהבת עולם

הרב ישי סמואל · שיעור 6 בסדרה הלכות קריאת שמע · כ״א באייר תשע״ז

בשר ודגים

הרב ישי סמואל · שיעור 21 בסדרה הלכות איסור והיתר · כ״א באייר תשע״ז

פרק ו' חלק ב'

הרב יואל מנוביץ' · שיעור 10 בסדרה יהושע תשע"ז · י״ט באייר תשע״ז

מלכים א פרק י"א חלק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 10 בסדרה מלכים · י״ט באייר תשע״ז

קדושה בברכת יוצר

הרב ישי סמואל · שיעור 5 בסדרה הלכות קריאת שמע · י״ט באייר תשע״ז