חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

פורס על שמע

הרב ישי סמואל · שיעור 26 בסדרה הלכות קריאת שמע · ב׳ בתמוז תשע״ז

פרק ח'

הרב יואל מנוביץ' · שיעור 13 בסדרה יהושע תשע"ז · ב׳ בתמוז תשע״ז

מלכים א פרק י"ג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 13 בסדרה מלכים · ב׳ בתמוז תשע״ז