חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

זכריה פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה התנ"ך היומי-זכריה · כ״ט בתשרי תש״פ

חגי פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה התנ"ך היומי-חגי · כ״ח בתשרי תש״פ

חגי פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה התנ"ך היומי-חגי · כ״ז בתשרי תש״פ

צפניה פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה התנ"ך היומי-צפניה · כ״ו בתשרי תש״פ

צפניה פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה התנ"ך היומי-צפניה · כ״ה בתשרי תש״פ

צפניה פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה התנ"ך היומי-צפניה · כ״ד בתשרי תש״פ

חבקוק פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה התנ"ך היומי-חבקוק · כ״ג בתשרי תש״פ

חבקוק פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה התנ"ך היומי-חבקוק · כ״ב בתשרי תש״פ

חבקוק פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה התנ"ך היומי-חבקוק · כ״א בתשרי תש״פ

נחום פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה התנ"ך היומי-נחום · כ׳ בתשרי תש״פ